ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

การผ่าตัดรากฟันเทียมจะทำในสองส่วน 1. รากฟันเทียมจะถูกฝังไว้ในขากรรไกร 2. ครอบฟันจะถูกติดตั้งไว้บนรากฟันเทียม

การวางแผนผ่าตัดจะมีการพิจาณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น: จำนวนรากฟันเทียมที่จำเป็น ชนิดของรากฟันเทียม จำนวนครอบฟัน ชนิดของครอบฟัน ตำแหน่งที่ดีที่สุดในขากรรไกรสำหรับรากฟันเทียมดังนั้น แพทย์จึงวางแผนการผ่า

 

Dental Implant

ตัดตามโครงสร้างกระดูกขากรรไกร จำนวนฟันที่ขาดหายไป และต้องใช้รากฟันเทียมจำนวนเท่าใด

การผ่าตัดรากฟันเทียมที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน:

  1. การวางแผน (ตรวจ เอ็กซเรย์ ทดสอบ ประมาณการต้นทุน)
  2. การผ่าตัดรากฟันเทียม (การใส่รากฟันเทียม)
  3. เวลาพักฟื้น
  4. การจัดวางครอบฟัน

กรณีทันตกรรมรากเทียม

ปรึกษาทันตแพทย์และทดสอบ

1. พบแพทย์

FAQ

ไปที่คลินิกทันตกรรมเพื่อขอคำปรึกษา ในการนี้ ทันตแพทย์จะตรวจช่องปากแล้วจึงถ่ายภาพ 3 มิติ (CBCT, CT Scan) หรือเอ็กซ์เรย์ของทั้งปาก ทันตแพทย์สามารถประเมินจำนวนรากฟันเทียมและค่ารักษาได้ดีกว่าเมื่อตรวจสอบภาพแล้ว

2. การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัด

Dental Equipment

ทันตแพทย์สามารถเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดในปากเพื่อใส่รากฟันเทียมโดยใช้ภาพ 3 มิติของปาก จากนั้นทันตแพทย์จะเตรียมอุปกรณ์ที่เรียกว่า “Stent” โดยใช้ภาพ 3 มิติ Stent ช่วยในการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องของรากฟันเทียมในกระดูกขากรรไกรดังนั้นจึงต้องมีการผ่าตัดขนาดเล็กมากบริเวณเหงือกเพื่อใส่รากฟันเทียมในขากรรไกร

Dental Equipment
FAQ
Dental Equipment
Dental Equipment

ภาพ 3 มิติยังให้ข้อมูลในกรณีที่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น การปลูกถ่ายกระดูกและการผ่าตัดยกไซนัส นอกจากนี้ยังแสดงเส้นทางของหลอดเลือดหลักในปากที่ห้ามสัมผัสในระหว่างการผ่าตัด

ศัลยกรรมยกกระดูกและไซนัส

การรักษา

ในขั้นตอนนี้ ชั้นเนื้อเยื่อใกล้เหงือก (เยื่อหุ้มไซนัส) จะถูกยกขึ้น และการปลูกถ่ายกระดูก (กระดูกเทียม) จะถูกเติมเข้าไปในกราม จากนั้นใส่รากฟันเทียม

การปลูกถ่ายกระดูกจะหลอมรวมกับกระดูกขากรรไกรและจะกลายเป็นเหมือนกระดูกตามธรรมชาติภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

ทันตกรรมรากเทียม

การจัดวางรากฟันเทียม: ในการผ่าตัดนี้จะวางรากฟันเทียมไว้ที่ขากรรไกร โดยใช้เวลาประมาณ 45-60 นาทีในการใส่รากฟันเทียมหนึ่งอัน หลังการผ่าตัดคุณสามารถกลับมาทำงานประจำวันของคุณหลังใน 2-3 วัน ในการผ่าตัดครั้งนี้จะยังไม่ได้ใส่ครอบฟันเพราะกระดูกต้องการเวลาในการสมาน

การรักษา/ เวลาพักฟื้น: การรักษา/ เวลาพักฟื้นใช้เวลา 2 เดือน ในระหว่างนี้แพทย์จะใส่ครอบฟันอะคริลิกชั่วคราวไว้เหนือรากฟันเทียมเพื่อทดแทนครอบฟันถาวร

ในช่วงเวลานี้คุณสามารถกิน เคี้ยวอาหารได้ทุกประเภท แต่ครอบฟันอะคริลิกชั่วคราวจะอ่อนแอกว่าครอบฟันเซอร์โคเนียถาวรถาวรดังนั้นคุณควรกินอาหารที่อ่อนนุ่มและหลีกเลี่ยงการกัดอาหารที่แข็ง

การพบแพทย์ครั้งที่สอง: การพบแพทย์ครั้งที่สองใช้เวลา 3-4 วัน ในครั้งนี้ ครอบฟันอะครีลิกชั่วคราวจะถูกถอดออกและวางครอบฟันแบบตายตัวไว้เหนือรากฟันเทียมอย่างถาวร ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาหลังจากนี้

คำถามที่พบบ่อย

FAQ

คำถาม: การผ่าตัดรากฟันเทียมเจ็บปวดหรือไม่?

คำตอบ: ไม่เจ็บ มีกระบวนการรักษาที่ทำให้ไม่เจ็บ

คำถาม: มีการใช้ยาชาเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือไม่?
คำตอบ: มีการใช้ โดยทำให้ปากของคุณชา โดยที่คุณยังคงรู้สึกตัวอยู่และไม่รู้สึกเจ็บปวดในขณะทำการรักษา

คำถาม: ใช้เวลากี่วันในการผ่าตัดรากฟันเทียมและการครอบฟันฟัน
คำตอบ: การทำศัลยกรรมรากฟันเทียมแบบครบวงจรและการครอบฟันฟันจะใช้เวลาประมาณ 2 ครั้ง 4-5 วัน โดยมีช่องว่างระหว่าง 2 เดือน

FAQ

คำถาม: ทันตกรรมรากฟันเทียมมีอายุการใช้งานนานเท่าใด?
คำตอบ: ทันตกรรมรากฟันเทียมมีอายุการใช้งาน 15 ปีขึ้นไป

คำถาม: หากไม่ได้รับการฝังรากฟันเทียมจะเป็นอย่างไร
ถ้าช่องว่างที่เหลือโดยฟันที่ถอนออกมาไม่ถูกแทนที่ด้วยรากฟันเทียม จะทำให้ฟันอื่นๆร่วงตาม ดูผลของฟันที่หายไปต่อฟันซี่อื่น ๆ ที่นี่

 

FAQ

คำถาม: จำเป็นต้องครอบฟันหรือไม่หลังจากใส่รากฟันเทียม
คำตอบ: ใช่ จำเป็นต้องครอบฟันหลังจากใส่รากฟันเทียม

FAQ
FAQ
FAQ

คำถาม: ฟันหลังการทำรากฟันเทียมมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติหรือไม่?
คำตอบ: ใช่มันดูเหมือนฟันจริงเพราะสีของครอบฟันตรงกับสีของฟันจริงซี่อื่นๆของคุณ

WhatsApp chat