อุปกรณ์ทันตกรรม

เราใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดและมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาทางทันตกรรมทั้งหมด เครื่องมือผ่าตัดทั้งหมดจะถูกฆ่าเชื้อและทำความสะอาดหลังจากการรักษาทุกครั้ง

รายชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีและวัสดุที่ใช้ใน คลินิกของเรา มีดังต่อไปนี้

Dental Equipment

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

เราใช้ระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติของหม้อนึ่งความดัน Class-B พร้อมห้องอัลตราไวโอเลต

Class-B Autoclave (เตาอบลมร้อนและแรงดัน)

Dental Equipment

เครื่องมือผ่าตัดจะผ่านการฆ่าเชื้อครั้งแรกในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิและความดันสูงมาก ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสทั้งหมด

การฆ่าเชื้ออัตโนมัติอัลตราไวโอเลต

Dental Equipment

หลังจากฆ่าเชื้อแล้วเครื่องมือผ่าตัดจะถูกเก็บไว้ในห้องอัลตราไวโอเลตและจะถูกนำออกเฉพาะในระหว่างการรักษา

Dental Equipment
Dental Equipment

ห้องอัลตราไวโอเลตช่วยให้เครื่องมือผ่าตัดฆ่าเชื้อภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตคงที่จะช่วยป้องกันแบคทีเรียหรือไวรัสใหม่ที่จะพัฒนาในเครื่องมือผ่าตัดฆ่าเชื้อ

อุปกรณ์เอ็กซเรย์ดิจิตอล

เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก (OPG)

Dental Equipment

การเอ็กซเรย์ปากจะแสดงโครงสร้างทั้งหมดของปาก แสดงฟันทั้งหมด เส้นประสาทเลือด เส้นเลือด และสภาพของกระดูกขากรรไกรในปาก การเอ็กซเรย์นี้จะถ่ายเมื่อต้องการเอกซเรย์ขนาดเล็กซึ่งไม่เพียงพอเมื่อต้องผ่าตัดใหญ่

เอ็กซ์เรย์ขนาดเล็กของฟันเดียว (RVG)

Dental Equipment

อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์ขนาดเล็ก (RVG) ใช้เอ็กซ์เรย์ดิจิตอลความละเอียดสูงของฟันซี่เดียว หลังจากถ่ายเอกซเรย์แล้ว ภาพจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

Dental Equipment
Dental Equipment

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําครอบฟัน, วีเนียร์, สะพานฟัน

เครื่อง CAD / CAM

Dental Equipment

เครื่อง CAD / CAM (การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต) ใช้ในการผลิตครอบฟัน ,วีเนียร์ ,ลูมีเนียร์และสะพานฟันจากวัสดุเซอร์โคเนีย (เซรามิก) โดยอุปกรณ์มีความแม่นยำสูงและใช้งานได้อัตโนมัติ

เครื่องสแกนภายในช่องปาก

Dental Equipment

เครื่องสแกนภายในช่องปากใช้ภาพ 3 มิติของช่องปาก โดยภาพ 3 มิตินี้จะถูกบันทึกไปยังเครื่อง CAD / CAM ซึ่งสามารถทำครอบฟัน, วีเนียร์, ลูมีเนียร์ และสะพานฟันจากวัสดุเซอร์โคเนีย (เซรามิก) ให้พอดีกับฟันได้อย่างแม่นยำ

Dental Equipment
Dental Equipment

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดรากฟันเทียม

ภาพ 3 มิติทั้งปากโดยใช้เครื่อง CT Scan (CBCT)

Dental Equipment

เครื่อง CT scan (CBCT) ฉายภาพ 3 มิติของปาก ภาพ 3 มิติจะระบุตำแหน่งที่ดีที่สุดในกรามสำหรับใส่รากฟันเทียม ดังนั้นแพทย์จะเจาะรูเล็กๆ ที่เหงือกเพื่อใส่รากฟันเทียม เพราะทันตแพทย์จะทราบตำแหน่งที่แน่นอนอยู่แล้วก่อนที่จะตัดเหงือก

หากไม่มีภาพ 3 มิติของช่องปาก จำเป็นต้องมีการผ่าตัดขนาดใหญ่ในเหงือก เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในกรามเพื่อใส่รากฟันเทียม

Dental Equipment

ภาพ 3 มิติยังให้ข้อมูลในกรณีที่จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม เช่น การปลูกถ่ายกระดูกและการผ่าตัดยกไซนัส นอกจากนี้ยังแสดงเส้นทางของหลอดเลือดหลักในปากที่ห้ามสัมผัสในระหว่างการผ่าตัด

อุปกรณ์ใส่ขดลวดเพื่อใส่รากฟันเทียม

Dental Equipment

ทันตแพทย์เตรียมอุปกรณ์ที่เรียกว่า “Stent” โดยใช้ภาพ 3 มิติของปาก Stent จะช่วยในการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องของรากฟันเทียมในกระดูกขากรรไกร ดังนั้นจึงต้องมีการผ่าตัดขนาดเล็กมากบริเวณเหงือกเพื่อใส่รากฟันเทียมในขากรรไกร

Dental Equipment

อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษารากฟัน

มอเตอร์เอ็นโดดอนต์และเครื่องวัดตำแหน่งปลายรากฟัน

Dental Equipment

มอเตอร์เอ็นโดดอนต์และเครื่องวัดตำแหน่งปลายรากฟัน เป็นเครื่องมือที่ช่วยกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

กล้องส่องทางไกลทันตกรรม/กล้องจุลทรรศน์/แว่นขยาย

Dental Equipment

กล้องส่องทางทันตกรรม (แว่นขยายทันตกรรม) เพิ่มกำลังขยายที่เพิ่มขึ้นด้วยแสงเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Dental Equipment
Dental Equipment
WhatsApp chat