ราคาของครอบฟันคือ - USD $ 80

ค่าใช้จ่ายของการครอบฟันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดของมงกุฎฟัน (เซอร์โคเนีย พอร์ซเลน โลหะ อะคริลิค) จำนวนครอบฟัน ตำแหน่งของคลินิก และประสบการณ์ของแพทย์

ราคาเฉลี่ยของครอบฟัน ใสหรัฐอเมริกา$ 1260 แต่ นอกสหรัฐอเมริกาเพียง$ 80ในคุณภาพครอบฟันที่เหมือนกันและทำการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้มีความชำนาญการ

Tooth Crown

ประเภทของครอบฟัน

ประเภทของครอบฟัน จะแบ่งตามวัสดุครอบฟันแต่หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ เซอร์โคเนีย, พอร์ซเลน, โลหะ และอะคริลิค

มีความแข็งแรงมากที่สุดและเป็นประเภทที่ดีที่สุดสำหรับครอบฟัน

ราคาถูกกว่าครอบฟันเซอร์โคเนียและเป็นที่นิยม

ทำจากโลหะ และไม่แนะนำ

ไม่แข็งแรง และไม่แนะนำ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับครอบฟันที่นี่.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของครอบฟันได้ที่นี่

ราคาของครอบฟันคือ - $ 80

Tooth Crown

เฉพาะครอบฟันเซอร์โคเนียและพอร์ซเลนเท่านั้นที่ใช้กันทั่วไปในการรักษาทางทันตกรรมดังนั้นทางเราจึงแสดงราคาของครอบฟันเซอร์โคเนียและพอร์ซเลนในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกาดังนี้

Tooth Crown

ราคาเฉลี่ยครอบฟัน (เซอร์โคเนีย) $1260 ในสหรัฐอเมริกา  และ $80 นอกสหรัฐอเมริกาที่คลินิกของเรา

รายละเอียดราคา:

ประเภทของครอบฟัน

ราคาในสหรัฐอเมริกา

ราคานอกสหรัฐอเมริกา

ครอบฟัน (เซอร์โคเนีย)

$ 1260

$ 80

ครอบฟัน (พอร์ซเลน)

$ 840

$ 60

  • ครอบฟันฟัน (เซอร์โคเนีย):

ราคาในสหรัฐอเมริกา

: $ 1260

ราคานอกสหรัฐอเมริกา

: $ 80

  • ครอบฟัน (เครื่องเคลือบดินเผา):

ราคาในสหรัฐอเมริกา

: $ 840

ราคานอกสหรัฐอเมริกา

: $ 60

ราคาของครอบฟันใน สหรัฐอเมริกา - $ 1260

ราคาเฉลี่ยครอบฟันในสหรัฐอเมริกา ครอบฟัน (เซอร์โคเนีย)$ 1260และ ครอบฟัน (พอร์ซเลน)$ 840

ประเภทของครอบฟัน

ราคาในสหรัฐอเมริกา

ครอบฟัน (เซอร์โคเนีย)

$ 1260

ครอบฟัน (เครื่องเคลือบดินเผา)

$ 840

  • ครอบฟันฟัน (เซอร์โคเนีย):

ราคาในสหรัฐอเมริกา

: $ 1260

  • ครอบฟัน (เครื่องเคลือบดินเผา):

ราคาในสหรัฐอเมริกา

: $ 840

ครอบฟันราคาประหยัดและไม่แพง

Medical Tourism

ครอบฟันมีราคาที่แพงมากใสหรัฐอเมริกาแต่คุณสามารถประหยัดเงินเป็นจำนวนมากโดยการเดินทางมานอกสหรัฐอเมริกาที่ราคาไม่แพง โดยใช้เวลา3-4วัน ในการรักษายกตัวอย่างเช่นที่คลินิกของเรา ราคาของครอบฟัน (เซอร์โคเนีย)$ 80ซึ่งถูกกว่าราคาเฉลี่ย$1260ในสหรัฐอเมริกาถึง16

Medical Tourism

 เท่า ดังนั้นคุณสามารถประหยัดเงินเป็นจำนวนมากและเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในวันหยุดฟรี

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทันตกรรมที่นี่

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมราคาไม่แพงที่นี่.

ราคาครอบฟันนอก สหรัฐอเมริกา - $ 80

ราคาเฉลี่ยครอบฟัน (เซอร์โคเนีย) นอกสหรัฐอเมริกา$ 80 และราคาครอบฟัน(พอร์ซเลน) นอกสหรัฐอเมริกา$ 60

ประเภทของครอบฟัน

ราคานอกสหรัฐอเมริกา

ครอบฟัน (เซอร์โคเนีย)

$ 80

ครอบฟัน (เครื่องเคลือบดินเผา)

$ 60

  • ครอบฟันฟัน (เซอร์โคเนีย):

ราคานอกสหรัฐอเมริกา

: $ 1260

  • ครอบฟัน (เครื่องเคลือบดินเผา):

ราคานอกสหรัฐอเมริกา

: $ 840

ขั้นตอนการครอบฟัน

ครอบฟันแบ่งขั้นตอนออกมา 2ครั้งดังนี้

วันแรก: หลังจากผ่าตัดฝังรากเทียมหรือรักษารากฟันแล้ว ทันตแพทย์จะพิมพ์ปาก ใช้เวลาประมาณ 10-15นาที โดยครอบฟันจะเสร็จภายใน1-2วัน

วันที่2: หลังจากผ่านไป 2 วัน จะทำการยึดครอบฟันโดยใช้กาวยึดทางทันตกรรมใช้เวลาประมาณ 20 -30 นาที และยึดครอบฟันถาวร

คำถามที่พบบ่อย

FAQ

คำถาม: ทำครอบฟันเจ็บไหม ?

คำตอบ: ไม่เจ็บ มีกระบวนการรักษาที่ทำให้ไม่เจ็บ

คำถาม: มีการใช้ยาชาเพื่อบรรเทาอาการปวดหรือไม่?
คำตอบ: มีการใช้ โดยทำให้ปากของคุณชา โดยที่คุณยังคงรู้สึกตัวอยู่และไม่รู้สึกเจ็บปวดในขณะทำการรักษา

FAQ

คำถาม: ระยะเวลาการรักษาโดยครอบฟัน?
คำตอบ: ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ที่คลินิกของเรา

คำถาม: อายุของการครอบฟัน อยู่ได้นานไหม?
คำตอบ: อายุการใช้งานของการครอบฟันจะอยู่ที่ 10-15 ปี

FAQ

คำถาม: ฉันจำเป็นต้องไปพบทันตแพทย์บ่อยขึ้นหลังการรักษาหรือไม่?
คำตอบ: ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องไปพบทันตแพทย์บ่อยขึ้นหลังจากการรักษาสิ้นสุดลง

คำถาม: ครอบฟันมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ มีลักษณะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

FAQ
FAQ
FAQ

ข้อความรับรอง

ดูคำรับรองและบทวิจารณ์ทั้งหมดที่นี่

WhatsApp chat